Kandidacijska lista za lokalne izbore 2017. – Županijska skupština

By 0 Comment

1. Marijana Puljak
2. Ante Renić
3. Natalija Rajčić
4. Igor Skoko
5. Lucija Puljak
6. Nenad Uvodić
7. Ivana Kružić
8. Mladen Banović
9. Gorana Rosandić
10. Tonči Bulić
11. Luiđa Ivanković
12. Ante Vidošević
13. Magdalena Kuzmić
14. Stipe Šušnjara
15. Meri Kuštre
16. Goran Leš
17. Julija Regner
18. Nikola Godinović
19. Ivana Žižić
20. Dražen Borčić
21. Nera Perišić Letica
22. Stjepan Grubišić
23. Lea Lončar
24. Ranko Goić
25. Marijana Pezelj
26. Jakov Prkić
27. Lucia Tenžera
28. Nikša Čatipović
29. Maja Pivčević
30. Branimir Urlić
31. Andrea Bilić
32. Josip Mušac
33. Natalia Tafra Bazina
34. Sani Mardešić
35. Kristina Vidan
36. Renato Čupić
37. Anja Jelaska
38. Ivica Puljak
39. Mirjana Berka
40. Đani Vrsalović
41. Renata Marinković
42. Duško Jelaska
43. Lea Glavina
44. Ante Tojčić
45. Maja Vrcelj
46. Marko Vukušić
47. Klementina Šitum
48. Marin Ružić
49. Luka Mladinić
50. Marin Jukić
51. Miroslav Letica

TAGS:

Leave a Comment