20. tematska sjednica Gradskog vijeća – odlagalište Karepovac

By 0 Comment

Karepovac danas predstavlja jedan od najvećih problema grada Splita. U smislu ekološke katastrofe, možda je i najveći problem u Hrvatskoj. Upravo zato smo na njega upozoravali još na prvoj sjednici gradskog vijeća, pozivali da nova Gradska vlast to stavi na najviše mjesto svojih prioriteta, predlagali tematsku sjednicu Gradskog vijeća i neprestano ukazivali na ovaj problem. Posebno smo svi bili osjetljivi na probleme stanovnika oko samog Karepovca, djecu koja se doslovno guše od smrada, kao i smrada koji se danas osjeća već u velikom dijelu grada.

 

Svima je jasno da nam hitno treba sanacija Karepovca. A još hitnije nam treba odgovorno gospodarenje otpadom, integralan i dugoročan sustav koji neće biti samo kratkoročno rješenje za našu generaciju, već za sve generacije koje dolaze. Ono što napravimo i kako napravimo sada, udarit će temelje razvoja ovoga grada za sljedećih 20-30 godina.

 

Također, neprestano ukazujemo da nam je apsolutno-super-hiper-mega hitno napraviti Strategiju razvoja grada. Zamislite da drugi po veličini grad jedne europske države nema strategiju razvoja i ne zna gdje i što želi biti za 30 godina, u kojem smjeru se razvijati, prostorno, kulturno, znanstveno, prometno, sportski, gospodarski. Da se poslužimo rječnikom gradonačelnika, gasimo požare umjesto da gradimo protupožarni sustav. Zbog toga, između ostalog, ne možemo ni aplicirati na iole ozbiljniji projekt za povlačenje EU sredstava.

 

I gdje smo sad? Godinu i po dana nakon dolaska na vlast, u kojoj su se bavili isključivo sami sobom, dolaze s rješenjem koje spada u gašenje požara, a nikako u protupožarni ili bilo kakav drugi sustav. Sada im je glavni i jedini argument kako više nema vremena. Pitamo se što su do sada radili. Uostalom većina njih su bili vijećnici i u prošlom sazivu Gradskog vijeća, kada su 2010. godine, dakle prije 4 godine, jednoglasno donijeli odluku o potpunoj sanaciji. Odluku koju do sada nisu sproveli.

 

U svojoj kampanji, 22. svibnja 2013. godine, između dva kruga izbora, kada se želio dodvoriti biračima, gradonačelnik je rekao, citiramo „Zato ćemo odmah zatražiti ponude i odabrati najpovoljniju tehnologiju za pogon u kojem bi se rješavao i stari i novi otpad te bi se na taj način Karepovac u idućih pet godina sanirao i pretvorio u livadu. Nisam za beton, već za prostor koji se može oplemeniti i privesti svrsi. Kada se jednog dana to sve uredi, na Karepovcu vidim igrališta, parkove i stambeno-poslovnu zonu.“

 

Sada je u koaliciji s bivšim gradonačelnikom Kerumom, koji je novce koje smo svi štedjeli za sanaciju Karepovca potrošio na Zapadnu obalu, u tome ga je podržavao bez da se ispravno postavilo pitanje prioriteta. Nisu se sjetili da je bilo važnije te novce upotrijebiti za ono za što su i namijenjeni: rješavanje jednog od najvećih problema ovoga grada.

 

Gradonačelnik i njegove službe nam sada predlažu izolaciju Karepovca, prekrivanje folijom, a na dijelu Karepovca će se nastaviti deponiranje otpada na novoj plohi, tj. ne novoj nego već postojećoj, na kojoj je visina otpada već oko 25 metara. Deponiranje otpada će se nastaviti do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. I to koliko smo razumjeli, a nije nigdje u dokumentaciji eksplicitno navedeno, namjeravate s te plohe otkopati i premjestiti postojeći otpad, betonirati brtvu na dno i ponovo otpad vratiti natrag. Što to znači za ljude oko Karepovca? Hoće li to preživjeti ili će morati iseliti, evakuirati se, da bi preživjeli.

 

Izolacija, predloženo rješenje nije trajno rješenje, a mogu sa sigurnošću tvrditi da bi se teško uklopilo u bilo koju smislenu strategiju razvoja grada na sljedećih 30 godina jer zatvara mogućnost širenja grada na atraktivni prostor koji daleko nadilazi površinu samog Karepovca. Po nama, ovo je samo trpanje problema pod tepih. Građanima Splita i stanovnicima oko Karepovca mora biti jasno da se ovim načinom neće riješiti niti zagađenja niti smrada, ako je to najveći problem, barem dok se ne izgradi Lećevica. Štoviše, za 20tak godina, koliko je rok trajanja ovakvih folija, naša djeca će morati ponovo raditi ustanke i bune i tražiti novo rješenje za Karepovac i trošiti nove novce.

 

Želimo li mi rješenja na brzinu, koje će nas privremeni spasiti od zagađenja i smrada, ali će našoj djeci i unucima ponovo smetati za 20-30 godina ili želimo napraviti nešto kako treba: primijeniti rješenje kojim će se trajno rješiti problem Karepovca i ljudi koji tamo žive, te omogućiti gradu širenje i razvoj na tom dijelu grada, jedinom pravcu u kojem se grad može širiti. Pa makar sanacija trajala i koju godinu duže.

 

Potpuna sanacija Karepovca je u interesu cijelog grada, a i šire, a naročito je u interesu građana oko samog Karepovca. Ukoliko ne mislite da je to tako, napravite javnu tribinu, pitajte građane koji tamo žive za mišljenje da se privremeno zatrpa smeće pod tepih. Potpuna sanacija bi im dugoročno podigla kvalitetu života, a gradu oslobodila 400 000m2 prostora za širenje i budućnost.

 

Nakon analize šture dokumentacije koja je pripremljena za ovu sjednicu, ovo su neki od problema koje vidimo:

  1. Imovinsko pravni problemi nisu riješeni, a ovdje se garantira da će biti riješeni u 3 mjeseca, postoji opravdana sumnja da će 35 privatnih parcela biti riješeno u 3 mjeseca, imajući u vidu da je rješena „već“ jedna parcela. A dobro bi došlo objašnjenje i što do znači da dodatne „neuknjižene 33 gradske nekretnine nisu pogodne za uknjižbu…“
  2. Odbacuje se mogućnost financiranja EU fondovima (imate svježi primjer grada Samobora koji je ovo ljeto dobio 85% iz EU fondova i 15% iz Fonda za sanaciju svog odlagališta), naravno iz razloga što ste nesposobni pripremiti projekt za financiranje iz EU i zato što „nema vremena“.
  3. Radimo projekt na temelju dokumentacije i lokacijskih uvjeta koji su vrijedili 2006. godine. Od tada se promijenila i količina otpada i prostor kojega zauzima.
  4. Je li moguće da će se glavni projekt i građevinska dozvola dobiti nakon što je 4.5 godine po drugi put istekla lokacijska dozvola, pa bi po zakonu trebalo ishoditi novu lokacijsku dozvolu sa barem novim posebnim uvjetima zaštite okoliša, pa će se napraviti gimnastika kojom će se prikazati da se prije 4.5 godine predao prazan zahtjev za građevinsku dozvolu koji se onda držao u ladicama 4.5 godine i koji će se sada aktivirati?
  5. Postoji li studija utjecaja na okoliš novijeg datuma?
  6. Tko je odgovoran što smo dovedeni u ovo stanje? Ili još jasnije: postavljamo pitanje odgovornosti prošle vlasti koju ste podržavali i ove vlasti koju podržava prethodna, sve u svemu već više od 5 godina kontinuirane vlasti, za neaktivnosti u rješavanju ovog velikog problema. Time ste doveli u opasnost budući razvoj grada.
  7. Iz kojih sredstava će se financirati 40% troškova, budući da preostalih 60% imate „dogovoreno sa Fondom“, a predlažete ukidanje doprinosa za Karepovac?

Osim odgovora na gornja pitanja, konkretno predlažemo sljedeće:

1) da se elementi predloženog projekta iskoriste za hitno saniranje postojećeg stanja na Karepovcu, naravno u mjeri koja je moguća bez ozbiljne kompletne sanacije

2) ozbiljno pripremiti projekt potpune sanacije koji će predvidjeti i korištenje sredstva EU fondova kako bi se oslobodilo 400 000m2 korisne površine za razvoj grada Splita, kao i daleko veći okolni prostor

3) sniva se stručni tim koji će voditi nastavak projekta potpune sanacije koje će jednom mjesečno izvještavati gradsko vijeće o statusu projekta, a koji će angažirati vrhunske stručnjake i firme u EU u cilju pripreme ozbiljnog trajnog rješenja potpune sanacije Karepovca

4) ispitati odgovornost za neaktivnost na rješavanju ovog problema u zadnje 4 godine od kada se donijela odluka o projektu potpune sanacije, uključujući i odgovornost prethodne gradske vlasti i gradonačelnika za pitanje (ne)ispravnog određivanja prioriteta.

 

TAGS: