Vijećnička pitanja – 12. sjednica Gradskog vijeća

By 0 Comment

Na 12. sjednici Gradskog vijeća, uz ponovljenu primjedbu o kašnjenju i dobivanju nepotpunih odgovora, postavili smo 15 vijećničkih pitanja.

Teme su zaista razne, od zabrane pristupa informacijama novinaru portala Index.hr od strane gradonačelnika, do Manđerove ulice, koncentracije plinova na Karepovcu, asistenata u nastavi, igrališta OŠ Pojišan i drugih.

Bila je ovo prva radna sjednica (osim prethode tematske sjednice) na kojoj je u postavljanju vijećničkih pitanja sudjelovao i naš novi vijećnik Jakov Prkić. Usmeno je pitao gradonačelnika o spomenutom razlogu zabrane pristupa informacijama novinaru Index.hr-a. Predsjednica Inicijative Marijana Puljak usmeno je pitala o visini i mjerenju koncentracije plinova na Karepovcu.

 

Akt Gradonačelnika

Asistenti u nastavi

Dječje igralište u Stepinčevoj ulici

Dječji vrtići

Igralište OŠ Pojišan

Komunalno opremanje Teslina, Jobova ulica

Koncentracija plinova na Karepovcu

Manđerova ulica

Novopostavljeni štandovi na Rivi

Porez na tvrtku

Poštujte naše stanice

Pravo na pristup informacijama, Index.hr

Razvoj sustava urbane komasacije

Ugostiteljski objekt Zapadna obala

Zeleni otok – Kotarevi

TAGS: