Natalia Tafra Bazina

By 0 Comment

U Pametno sam se uključila jer prvi put vjerujem ljudima kojima sam se pridružila, u njihovo poštenje i integritet. Dio sam ove lijepe priče još od samih začetaka kada smo kao građanska inicijativa djelovali isključivo na kotarskoj razini, jer sam htjela podići kvalitetu života u svom kvartu. Sada želim dati svoj doprinos izgradnji tolerantne, moderne i gospodarski poticajne Hrvatske koja će biti privlačna mojoj djeci za ostanak i planiranje svoje budućnosti u njoj.

TAGS:

Leave a Comment