Jakov Prkić

By 0 Comment

U priči Pametnog sam od samog početka, još od osnutka inicijative Za pametne ljude i pametan grad, jer je čine ljudi koji na politiku gledaju drugačije. Siguran sam da će Pametno svojim radom doprinijeti bržem preokretu na bolje.

TAGS:

Leave a Comment