Konferencija za medije Pametan grad 27.6.2014.

By 0 Comment

Danas smo održali konferenciju za medije na temu OSVRT NA STANJE U SPLITSKOJ KULTURI I ODGOVOR MINISTARSTVA KULTURE NA UPUĆENI PRIGOVOR.

 

Konačno smo od Ministarstva kulture dobili odgovor na prigovor.o čemu su gradski vijećnici Marijana Puljak i Jakov Prkić govorili na dašnjoj konferenciji:
“Kako smo i najavili još na 7. sjednici Gradskog vijeća kada smo protestirali protiv nezakonitih imenovanja članova u Upravna vijeća javnih ustanova u kulturi, zatražili smo mišljenje i utvrđivanje zakonitosti istih. Nakon što su nam prvo iz resornog Ureda državne uprave u Splitu odgovorili kako je stvar u nadležnosti Ministarstva kulture, zatražili smo od njih mišljenje priloživši jasne argumente, životopise imenovanih članova kao i citate iz nadležnih zakona.

 

Poslije gotovo pet mjeseci od postavljenog upita, stigao nam je odgovor kojeg potpisuje prof. Berislav Šipuš, zamjenik Ministrice.

 

Temeljem očitovanja Grada Splita zamjenik Ministrice zaključuje, citiramo: „Sukladno odredbama navedenih zakona, imenovanje većine članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi, stavljeno je u nadležnost predstavničkog tijela osnivača i time je predstavničkom tijelu dano pravo, ali i odgovornost za biranje većine članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi. Navedeno pravo i odgovornost je povjereno predstavničkom tijelu osnivača imajući u vidu da je to tijelo koje uživa povjerenje većine građana grada ili općine te je kao takvo kompetentno brinuti o tome da imenovani članovi upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi raspolažu odgovarajućim kompetencijama.
Činjenica je da se u provedbi ovih odredbi razvila određena praksa od koje ne odudara imenovanje članova upravnih vijeća u ovom konkretnom slučaju. Za eventualno odstupanje od odredbi navedenih Zakona nije predviđena prekršajna sankcija.“

 

Poslije opetovanog čitanja, pitamo se, jesmo li dobro shvatili? Je li to zamjenik Ministrice tvrdi da je Gradsko vijeće izabrano od naroda što mu omogućava djelovanje iznad zakona? U praksi se već i odstupa od zakona, a ako se i uoče određena odstupanja – za to nisu predviđene prekršajne sankcije?! Ovakvo objašnjenje predstavlja loš primjer korištenja vremena, znanja i sposobnosti da se pokuša pronaći opravdanje za nešto što se u biti ne može opravdati.

 

Da ponovimo, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Čl.1, stavak 3) vrlo jasno upućuje tko, odnosno s kakvim referencama netko može biti izabran za rad u Upravnim vijećima: „Upravna vijeća javnih ustanova kojima su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi i općine, imaju tri ili pet članova, od kojih većinu imenuju predstavnička tijela osnivača ili vlasnika iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, a ostale članove iz svojih redova biraju stručni djelatnici tih ustanova, odnosno umjetničko osoblje, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.“ Gradsko vijeće grada Splita izabralo je dakle ljude koji nemaju nikakvog radnog iskustva u kulturi, niti su ugledni kulturni djelatnici.

 

Navedeni dopis smatramo sramotnim i pogodujućim. Pitamo se bi li odgovor bio isti da je struktura gradske vlasti drugačija, odnosno da Splitom ne upravlja Kukuriku koalicija. Stranačka zaštita koju uživa gradonačelnik jer je, stjecajem (ne)sretnih okolnosti u Splitu i Hrvatskoj na vlasti SDP, ne smije biti alibi niti povod za ovakvo ponašanje.

 

Upravo ovaj slučaj ukazuje na osnovni problem u upravljanju kulturom grada Splita: vlast misli da može i radi što ih je volja jer imaju podršku na državnoj razini. Stoga vrlo olako pristupaju sjednicama Gradskog vijeća te dolaze nepripremljeni, predlažu neodgovarajuće kandidate i tako produbljuju krizu upravljanja kulturnim ustanovama.

 

Od početka našeg rada u Gradskom vijeću sustavno ukazujemo na vrlo loš odnos sadašnje gradske vlasti prema kulturi u gradu i na žalost se sada pokazuje kako smo bili potpuno u pravu. Mi se, kao i uvijek, zalažemo da se na sva mjesta imenuju stručni i kompetentni, a ne podobni, ljudi temeljem javnih natječaja ili poziva. Na ovakav način gradimo društvo jednakih mogućnosti za sve, što je jedino jamstvo za bolju budućnost ovog grada.”

MiniKultureOdgovorUVijeca1    MiniKultureOdgovorUVijeca2

TAGS: