23. tematska sjednica Gradskog vijeća – Turistička palača

By 0 Comment

Danas je na rasporedu 23. sjednica Gradskog vijeća, tematska rasprava o Turističkoj palači.

 

U aktivnoj raspravi sjednice sudjelovali su vijećnici naše Inicijative.

 

Jakov Prkić pozvao je na poimenično glasovanje o ovako važnom gradskom pitanju, odnosno da se vijećnici za odluku o plodouživanju Turističke palače izjasne imenom i prezimenom – za ili protiv. Zaiskrilo je u raspravi između vijećnika na što je intervenirao predsjednik Ćurković, u nastojanju da se rasprava smiri i vrati isključivo na današnju temu.

Vijećnica Dragnić još je jednom ukazala na krivi pristup u korištenju termina isplativost. Zašto se Gradu manje isplati projekt Turističke palače u odnosu na  plodouživatelja, koji uz to ima i dodatan rashod od plaćanja prava na plodouživanje.

Cijeli se problem svodi na činjenicu da je prva studija o Turističkoj palači napravljena stranački i neobjektivno.

Vijećnica Pametnog grada Danira Matošić Matičević osvrnula se na sam sadržaj natječaja o ploduživanju. Upozorila je na rečenicu kako terasa pripada plodouživatelju u cijelosti. To je pogrešno jer ćemo dovesti plodouživatelja u poziciju da kaže – zatvoreno je. Javna površina mora ostati slobodna. Tu korekciju treba napraviti. Sad ne možemo zbog skala da se ne unesrećimo, a 20 godina jer netko neće dati. Bilo bi nužno da Grad ima nadzor nad radovima u svakom  trenutku jer treba štititi interes svoga vlasništva – dodala je vijećnica Matošić Matičević.

 

Dnevni red sjednice, odnosno Prijedlog zaključka o usvajanju teksta javnog natječaja za osnivanje prava plodouživanja sa rekonstrukcijom na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu.

23. sjednica GV: Turistička palača

TAGS: